Bốn mươi năm trước, Peckham là một trong những khu vực nội thành thiếu thốn nhất Châu Âu. Ngày nay, theo nghiên cứu độc quyền của Homes & Property, giá nhà ở đây đã vượt xa mọi khu vực trên khắp nước Anh, đạt mức tăng trưởng giá lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận từ năm 1995.

Nghiên cứu của tổ chức Knight Frank đứng đầu bởi Tom Bill đã thu thập được toàn bộ số liệu suốt 25 năm của Cơ quan Đăng ký Đất đai, cho thấy giá trị nhà đất ở khu vực có mã bưu điện SE15 đã bùng nổ hơn 1000%.