Từ ngày  14 tháng 5 này chính phủ sẽ cho các cá nhân self-employed xin tiền trợ giúp 80% thu nhập.

HMRC sẽ tự xét và liên lạc với từng cá nhân . Hoặc bạn có thể kiểm tra mình có trong diện được gói hỗ trợ này không thông qua đường link sau

https://www.tax.service.gov.uk/self-employment-support/enter-unique-taxpayer-reference

Gói trợ cấp này có tên Self-Employment Income Support Scheme. Gói hỗ trợ này dành riêng cho các cá nhân tự làm tự báo thuế hay còn gọi là Self-Employed. S tin này là Taxable Grant , có nghĩa là khoản tiền hỗ trợ bị đánh thuế. Sau đây là một số điều cần biết về khoản hỗ trợ này:

Những điều kiện yêu cầu để xin được gói hỗ trợ này có những gì :

  • Đã báo cáo năm thuế 18/19
  • Đang báo self employed 19/20 và sẽ tiếp tục báo self-employed vào năm 20/21
  • Nghành nghề của bạn đang làm bị ảnh hưởng bởi COVID 19
  • Tổng thu nhập không trên quá £50,000/năm

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu từ gói hỗ trợ này?

  •  Khoản hỗ trợ sẽ dựa theo trung bình thu nhập những năm báo thuế trước từ 2016/2017 , 2017/2018 và 2018/2019 .
  •  Khoản hỗ trợ sẽ là 80% thu nhập cho 3 tháng và được trả 1 lần.
  •  Khoản hỗ trợ này sẽ được giữ ở mức tối đa là £7500 cho 3 tháng, tức là £2500/tháng.

Cách tính khoản hỗ trợ này được giải thích sau hơn trong link của HMRC dưới đây

https://www.gov.uk/guidance/how-hmrc-works-out-total-income-and-trading-profits-for-the-self-employment-income-support-scheme#threeyears

O&D sẽ update link xin gói hộ trợ này khi nhà nước thông báo.