Trong tháng vừa qua, rất nhiều khách hàng của O&D cũng như đọc giả của các bài viết của bên O&D đã liên lạc và hỏi về các gói hỗ trợ trong dịch COVID 19. Nhiều khách hàng còn thắc mắc mình được gói hỗ trợ và xin như thế nào.

O&D đã tóm tắt qua những gói hỗ trợ mà nhà nước đưa ra thông qua biểu đồ dưới đây. Tuy không thể đầy đủ và chi tiết nhưng có lẽ sẽ giúp mọi người hiểu được những  gói hỗ trợ và cách xin  môt cách rõ ràng hơn.