The City of London Coporation đã nộp hồ sơ xin giấy phép cho dự án ngôi nhà mới cho các ba chợ: chợ cá Billingsgate, chợ rau New Spitalfields và chợ thịt Smithfield.

Việc đệ trình lên London Borough of Barking và Dagenham (LBBD) mở đường cho việc chuyển đổi sử dụng khu vực nền đất nhà máy điện Barking Reach trước đây.

Dựng hình 3D cho khu chợ đầu mối tổng hợp mới ở Barking ( Nguồn construction enquirer.)

Việc xây dựng sẽ tạo ra  chợ thực phẩm bán buôn lớn nhất đất nước trên 42 mẫu đất công nghiệp. Các thiết kế của kiến trúc sư Chetwoods sẽ cung cấp cho khách thuê chợ các cơ sở hiện đại mới cùng với một trường thực phẩm mới để đào tạo thế hệ tiếp theo của thương nhân, người bán thịt, người bán cá và người trồng trái cây.  Nếu được chấp thuận, Tập đoàn Thành phố sẽ được yêu cầu nộp một loạt các dự thảo kế hoạch chi tiết cho LBBD, với mục tiêu khánh thành vào năm 2025/2026.

James Tumbridge, Chủ tịch Ủy ban Thị trường của Tập đoàn Thành phố, cho biết: ” Khi chúng ta nhìn xa hơn về đại dịch hiện tại, việc đầu tư vào tương lai và giúp phục hồi là rất quan trọng.”

“Các dự án này nhằm mục đích cung cấp một ngôi nhà mới thú vị cho các chợ tại Dagenham Dock điều này sẽ bảo vệ tương lai lâu dài cũng như đảm bảo công ăn việc làm.”