Một khảo sát trên hơn 750 khách hàng vay thế chấp ở UK đã cho thấy những khó khăn mà họ phải đối mặt khi nộp đơn xin vay tiền mua nhà. Cụ thể:

– 32% hồ sơ vay thế chấp bị từ chối ít nhất 1 lần.

– 44% bị từ chối vì người đi vay có thu nhập không ổn định thay vì tiền lương đều đặn hàng tháng (30% số này là người làm việc tự do).

– 33% những người bị từ chối là do đang có một khoản vay thế chấp mua nhà khác.

– 50% những người vay thế chấp đều thông qua môi giới để tìm người cho vay.

– 59% người đi vay cảm thấy bên cho vay nên linh hoạt hơn khi xử lý hồ sơ xin vay tiền, và nên phân tích thấu đáo toàn cảnh tình hình tài chính của người đi vay.

– 28% không hài lòng với bên cho vay hiện tại của mình

Anh Kynan Benjamin, trưởng phòng đánh giá rủi ro ở KSEYE, cho biết: ”Trong vòng 12 tháng qua thị trường bất động sản ở UK rất cạnh tranh và bận rộn. Vì thế những doanh nghiệp cho vay càng phải cẩn trọng đánh giá từng hồ sơ. Kết quả khảo sát cho thấy người đi vay thường vấp phải khá nhiều rào cản để có được khoản vay mua nhà như mong muốn”.

”Rõ ràng là quá trình xử lý hồ sơ cứng nhắc của bên cho vay đã làm nản lòng rất nhiều người đi vay, khiến họ không thể đặt chân lên nấc thang bất động sản. Những người làm việc tự do và có thu nhập thất thường sẽ rất khó vay nợ”.

”Những người mong muốn mua nhà, đặc biệt trong giai đoạn thuế nhà đất giảm, cần phải cân nhắc các lựa chọn của mình. Đối với một số người, đi vay là chuyện không khả thi, vì thế họ cần tính toán các lựa chọn khác”.

Khảo sát của Công ty cấp vốn bất động sản KSEYE cho thấy: 1/3 các khách hàng đã bị từ chối khi nộp hồ sơ xin vay thế chấp. Khảo sát được tiến hành độc lập trên 752 người trưởng thành ở UK. Những người này đã nộp đơn vay thế chấp trong vòng 5 năm qua.

68% số người nộp đơn thành công ngay từ lần đầu tiên, 32% bị từ chối ít nhất 1 lần. Trong số những người bị bên cho vay từ chối, 44% cho biết nguyên nhân là do họ có thu nhập thất thường thay vì thu nhập đều đặn hàng tháng. 30% người bị từ chối là self-employed.

36% trong số những người bị từ chối cho biết: bên cho vay không giải thích lý do tại sao hồ sơ của họ lại bị đánh trượt. 46% người bị từ chối đã từng nhận được thông báo chấp thuận cho vay, nhưng sau đó bên cho vay lại đổi ý.

Trong số 752 người tham gia khảo sát, có 50% đã thông qua môi giới để tìm bên cho vay phù hợp. Tuy nhiên 28% lại cho biết họ không hài lòng với chủ nợ hiện tại của mình. 59% số người tham gia khảo sát muốn bên cho vay phải linh hoạt hơn khi định lượng tình hình tài chính của bên đi vay.

Tư vấn O&D (theo propertywire)