Building Notice là yêu cầu của council , trược khi bắt đầu thi công một công trình dù nhỏ hay to. Building Notice là thông báo từ bạn tới council rằng công trình của bạn sẽ bắt âầu 5 ngày tới và bạn đã đăng ký công ty building control để kiểm tra chất lượng. Bạn nên kiểm tra rõ xem dự án bạn cần building notice hay không để tránh những phức tạp với council sau này.