Ngoài những điểm chính như thời hạn lease hay các giấy phép kinh doanh, người mua lại shop nên kiểm tra rõ là lease có cho phép chủ cũ bán lại lease hay không, cũng như landlord cho phép mình thuê lại shop.