Khi đi thuê shop, bạn nên hỏi chủ nhà cho rent free period hay còn là “Khoảng thời gian được miễn tiền thuê nhà” , đây có thể là 1 đến 6 tháng đầu, tùy vào shop bạn có cần sửa chữa nhiều hay không. Nhiều chủ nhà mien tiền thuê nhà trong vài tháng đầu như việc giúp đỡ chi phí cho bạn vào shop.