Ngoài việc cần chứng minh là bạn có đầy đủ khả năng về tài chính để mở và mở một cơ sở kinh doanh, bạn cần chứng minh shop có đầy đủ điều kiện về vệ sinh và an toàn của council. Bạn nên kiểm tra xem shop mình có cần xin giấy phép thay đổi sử dụng hay có thuộc khu yêu cầu special treatment hay không