Bạn không nhất thiết cần phải có luật sư đại diện cũng như không có luật nào bắt bạn phải có luật sư. Nhưng bạn nên có một luật sư giúp bạn trong quá trình kí hay mua lease vì những phức tạp về phần pháp lý có thể gây ra trong quá trình sau này.