Câu trả lời là có. Một số chủ nhà vẫn chấp nhận cho bạn thuê nhưng nhiều khi với điều kiện cao hơn như đặt cọc nhiều tiền hơn , hay đóng trước 6 tháng rent thay vì 3 tháng.