Project Description

Giới Thiệu Dự Án

Tiệm USA Nails của Anh Chị Q đã mở từ lâu, nhưng nay muốn mở thêm dịch vụ làm đẹp nên vừa cần xin phép, vừa phải làm lại từ đầu.
Anh Chị muốn chi tầm £100k, nhưng cuối cùng dự án kết thúc với £90k, tiết kiệm và nhanh chóng

Trước A

Sau B

Một Số Hình Ảnh Trong Lúc Thi Công

Những Việc Đã Làm

Xin phép Council

Đập tường lớn

Trang Trí Shop

Project Planning 98%
Graphic Design 92%
Branding 96%
Multimedia 98%