London sắp xây dựng dự án ”mini Manhattan” ở Acton, Ealing

Một trung tâm thị trấn khổng lồ có thể sớm được xây dựng [...]