83 ngôi nhà sắp được xây ở Royston, Hertfordshire

Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng 325 ngôi nhà mới [...]