Kinh ngạc trước những ngôi nhà hội đồng mới tuyệt đẹp ở Southwark

Những ngôi nhà hội đồng ở Southwark được kỳ vọng sẽ mở ra [...]