Dự án gồm 1,500 căn nhà mới sắp được xây dựng ở Stevenage

Các thành viên hội đồng đã nhất trí kế hoạch xây dựng 1500 [...]