1/3 đơn xin vay thế chấp ở Anh bị từ chối

Một khảo sát trên hơn 750 khách hàng vay thế chấp ở UK [...]