Liverpool: 14 khu đất hoang sắp được xây dựng 3,000 căn nhà mới

14 khu đất bỏ hoang đã được ấn định sẽ xây dựng gần [...]