Croydon lên kế hoạch xây 42,000 căn nhà trong 18 năm tới

Hội đồng Croydon đã tiết lộ kế hoạch xây dựng 42,000 căn nhà [...]