Giá nhà London ”chậm nhiệt” trước viễn cảnh thuế trước bạ quay trở lại

Giá căn hộ trung bình ở London đã tăng dưới 1% trong suốt [...]